PROJEKT PODPORE INTERNACIONALIZACIJI CELJSKEGA IN REGIJSKEGA GOSPODARSTVA

Osnovni namen projekta je sistematično razviti organizacijsko platformo za spodbujanje bilateralnega in multilateralnega gospodarskega sodelovanja med poslovnimi subjekti, ki delujejo na področju celjske regije in subjekti v mednarodnem poslovnem okolju.

Projekt z delovnim imenom »CELJE INTERNATIONAL« deluje pod okriljem Odbora za internacionalizacijo, ki združuje sledeče institucije in podjetja.

Delovanje projekta je usmerjeno v:

  • Povečanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja;
  • Podporo iskanju tujih neposrednih kot posrednih naložb;
  • Podporo graditvi lastnih blagovnih znamk poslovnih subjektov v regiji;
  • Podporo in ozaveščanje o novih načinih sodelovanja ter iskanja razvojnega kapitala;

Projekt je namenjen srednjim in malim podjetjem ter obrtnikom kot tudi ostalim zainteresiranim institucijam in združenjem, ki so posredno ali neposredno povezani z gospodarstvom.

Projekt vodi Odbor za internacionalizacijo, katerega člani so:

Miloš Rovšnik, predsednik odbora, pooblaščenec župana Mestne občine Celje za gospodarstvo
mag. Tatjana Štinek, svetovalka Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje – SPOT svetovanje Savinjska
Iva Zorenč, direktorica Razvojne agencije Savinjske regije
Saša Lavrič, direktorica Inkubatorja Savinjske regije
Drago Polak, direktor Regionalne gospodarske zbornice Celje
Iztok Seničar, svetovalec uprave družbe Kovintrade
Peter Pišek, direktor družbe Frigotransport Pišek&HSF
Robert Otorepec, izvršni direktor družbe Celjski sejem
Janko Trobiš, vodja oddelka za gospodarstvo na Mestni občini Celje
mag. Vladimir Bukvič, generalni sekretar Kluba podjetnikov Zlatorog Celje
Primož Kristan, operativni vodja projekta Celje International

Predstavitev Celje International (.pdf)

NAŠI PRETEKLI DOGODKI