MESTNA OBČINA CELJE

Mestna občina Celje je ena od enajstih mestnih občin in tretja največja v Republiki Sloveniji. V skrbi za gospodarski razvoj je Mestna občina Celje pripravila in sprejela skupaj s partnerji Strategijo razvoja gospodarstva Mestne občine Celje 2014-2020. Ena izmed izpostavljenih točk strategije je Povečanje izvoza oziroma internacionalizacije podjetij. V projekt internacionalizacije je Mestna Občina Celje zelo vpeta in ga podpira tudi s finančnimi spodbudami.

moc.celje.si

REGIONALNA GOSPODARSKA ZBORNICA CELJE

RGZC omogoča največjo in najvplivnejšo povezavo gospodarstva v regiji. RGZC je del sistema Gospodarske zbornice Slovenije. Veliko pozornosti in aktivnosti zbornice je usmerjeno v povezovanje podjetniških subjektov v regiji ter podpori inovativnosti v poslovnih procesih.

rgzc.gzs.si

RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJSKE REGIJE

Razvojna agencija Savinjske regije je bila ustanovljena s strani 31 občin in ima status subjekta za spodbujanje regionalnega razvoja, dodeljenega s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V sodelovanju z občinami in ostalimi regionalnimi akterji razvoja skrbi za izkoriščanje regionalnih razvojnih potencialov. RASR je inštitucija, katere poslanstvo je uresničevanje razvojnih projektov Savinjske regije, ki sledijo zastavljenim razvojnim prioritetam in razvojnim specializacijam regije skladno z Regionalnim razvojnim programov Savinjske regije za obdobje 2014-2020.

rasr.si

KOVINTRADE

Skupino Kovintrade sestavljata matična družba Kovintrade d.d. Celje in mreža hčerinskih podjetij in predstavništev v 11 evropskih državah. Poslujejo z več kot 5.500 kupci in s 1.500 dobavitelji iz 50 držav.

Strateška področja poslovanja:

  • črna metalurgija
  • barvna metalurgija
  • metalurški izdelki
  • surovine
  • storitev razreza
  • ogrevalna tehnika
  • klimatizacija in regulacija toplotnih procesov
  • razvoj in krepitev trgovinske mreže

kovintrade.com

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA CELJE

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje je zelo pomembna podpora svojemu članstvu, ki ga združuje na področju Mestne občine Celje, področju občin Dobrna, Vojnik in Štore ter ugleden in uveljavljen partner institucijam, združenjem in predstavnikom oblasti na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju. Poleg svojega osnovnega poslanstva, ki je zastopanje interesov svojih članov, izvaja zbornica še vrsto projektov za promocijo obrtništva in podjetništva, poklicev. Izjemno vlogo v regijskem prostoru in priznanje je zbornica doživela, ko je v partnerstvu z Mestno občino Celje pripravila Strategijo gospodarskega razvoja Mestne občine Celje, kar je prvi tovrstni primer v državi.

ooz-celje.si

CELJSKI SEJEM

Družba Celjski sejem je največji organizator sejemskih prireditev v Sloveniji, z bogato 40-letno tradicijo.

Sejme na celjskem sejmišču vsako leto obišče več kot 230.000 obiskovalcev, ob upoštevanju preostalih prireditev pa se številka obiskovalcev približa pol milijona. Razpolagajo z največjim in najsodobneje opremljenim sejmiščem v Sloveniji.

Pomembna dejavnost družbe Celjski sejem je tudi prireditvena dejavnost. Celjski sejem se ponaša s široko paleto prostorov, ki so namenjeni raznovrstnim srečanjem in drugim družabnim ter izobraževalnim dogodkom, izpolnjujejo pa vse zahteve sodobnega poslovnega sveta.

ce-sejem.si

INKUBATOR SAVINJSKE REGIJE

Inkubator Savinjske regije je stičišče inovativnih idej in pristopov mladih podjetnikov v Celju in regiji. Sodobno opremljeni co-working prostori in pisarne ter zmogljiva tehnična oprema omogočajo članom inkubatorja široke možnosti pri začetnih in nadaljnjih poslovnih korakih. V inkubatorju
se organizirajo tudi številni poslovni dogodki in druženja.

startupcelje.si

KLUB PODJETNIKOV ZLATOROG CELJE

Klub podjetnikov Zlatorog Celje je regijski klub podjetnikov in managerjev, ki je bil ustanovljen in deluje z namenom, da se na organiziran način pristopi k razvoju podjetništva in podjetniške kulture ter s tem k uresničevanju razvojnih ciljev tako regije kot tudi širše. Poleg osnovnega namena klub skrbi za razvoj poslovno-podjetniške kulture, izobraževanje in družabnost.

klub-zlatorog.si